امروزه با بالا رفتن آمار كاربران اینترنت در كشور و آشنایی آنها با نرم‌افزارهای نفوذ به شبكه‌های كامپیوتری و همچنین با رشد میزان اطلاعات موجود بر روی سرورهای سازمانها، نیاز به نظارت بر امنیت شبكه‌های كامپیوتری اهمیت بسزایی پیدا می كند. منيت شبکه هاي کامپيوتري از مهمترين مسائل  مربوط به شبکه هاي کامپيوتري است. مهمترين رکن برپائي يک شبکه پس از پيکربندي صحيح سخت افزاري مساله تضمين امنيت شبکه است. عدم آشنایی بسیاری از كاربران و پرسنل سازمانها، به نفوذگران كمك می‌كند تا به راحتی وارد یك شبكه كامپیوتری شده و از داخل آن به اطلاعات محرمانه دست پیدا كنند یا اینكه به اعمال خرابكارانه بپردازند. هر چه رشد اینترنت و اطلاعات روی آن بیشتر می‌شود نیاز به اهمیت دادن به امنیت شبكه افزایش پیدا می‌كند. از این روست كه شرکت مهندسی مارال   با تشكیل یك تیم بسیار قوی در زمینه راهکارهای امنیت شبكه و پیاده سازی ISMS بر پایه استاندارد BS7799 و ISO27001 و استانداردهای مرتبط, سعی كرده است تا حد زیادی خلاء موجود در این زمینه را برای چنین شركت‌ها و سازمان‌هایی پر نماید.

1-ضرورت توجه به امنیت شبكه
گسترش تهدیدها علیه سرمایه­های اطلاعاتی سازمان
افزایش دانش و انگیزه نفوذگران شبکه‌ها
پیشرفت فنآوری‌ها و روش‌های نفوذ به شبکه
افزایش روز افزون انواع ویروس‌های كامپیوتری
وجود ضعفهای امنیتی در سیستم عامل‌ها و برنامه‌های كاربردی
وجود كاربران غیر حرفه‌ای و آموزش ندیده

2- نتایج بی توجهی به امنیت شبكه
نفوذ به شبكه و دسترسی به اطلاعات محرمانه
سوء استفاده مالی
تخریب اطلاعات موجود و نرم‌افزارها
تخریب سخت افزاری
از كار انداختن سرورها و اشغال پهنای باند

راهکار شرکت مهندسی مارال  در این مورد شامل سه مرحله می باشد:

تست امنیت شبکه و شناسایی دارایی ها و مشکلات

 ارايه راه حل و طرح نهایی

 پیاده سازی