استفاده از شبکه‌های کامپيوتری علاوه بر امکانات و تسهيلاتی که در اختيار سازمان ها قرار می دهد آنان را در معرض مشکلات و خطراتی نيز قرار می دهد. اين خطرات و مشکلات هنگامی شبکه‌ها را در معرض خطر قرار می دهد که شبکه‌ها از طراحی و مديريت صحيح و امنی برخوردار نباشند. بدين ترتيب اين شبکه‌ها راههایی را ندانسته برای هکرها و ويروسها باز می گذارند. و با هک شدن شبکه‌ها يا با آلوده شدن آنها به ويروس‌های مختلف ضررهای جبران ناپذيری به شبکه وارد می شود. بنابراين ايجاد امنيت از طريق طراحی صحيح و مديريت مناسب يک شبکه اولين اولويت برای هر شبکه می­باشد.
در راستای ارزيابی و يافتن نقاط ضعف امنيتی موجود، از روش های مختلف تست نفوذ پذيری استفاده می گردد. در اين تست‌ها با استفاده از تكنيك های هك، يك حمله واقعی را شبيه سازی می كنند تا به اين وسيله سطح امنيت يك شبكه يا سيستم را مشخص كنند. اين امر به يك سازمان كمك می كند تا در زمينه تشخيص، توانایی پاسخ و تصميم مناسب در زمان خود، بر روی امنيت شبكه خود يك ارزيابی واقعی داشته باشد. نتيجه اين تست يك گزارش می باشد كه برای اجرایی شدن و بازرسی های تكنيكی مورد استفاده قرار می گيرد. اجرای آزمون نفوذ (Penetration Testing) جهت ارزیابی امنیتی سایتهای اینترنتی به شیوه های White Box (اطلاعات درون سازمانی) و شیوه Black Box  (اطلاعات درون سازمانی و کاملا ناشناخته) انجام می گیرد.

خدمات شرکت مهندسی مارال مربوط به آزمون  نفوذ به شرح ذيل است:

امضاي تعهدنامه منع افشاي اطلاعات (NDA) با مشتري

شناسايي شبکه و ساختار آن

کشف و پويش پيرامون سيستم هاي عامل مختلف

پويش پورتها در شبکه

بررسي کلمات رمز عبور

آزمون بر رويServer ها به صورت خاص

بررسي شبکه هاي بي سيم

تخمين آسيب پذيري

نفوذ

استخراج و تهيه گزارش تحليلي نهايي