در دنیای امروز نیاز به شبکه کامپیوتری برای هر سازمان و شرکتی ضروری می باشد. شرکت مهندسی مارال با بهره مندی توان و تخصص بالا و پشتوانه پروژه های متعدد انجام شده قادر به پیاده سازی شبکه های LAN و WAN در دو حوزه فعال (Active) و غیر فعال (Passive) با مقیاس های متوسط به بالا می باشد.