کارشناسان شرکت مهندسی مارال با توجه به تجارب حاصل از اجرای پروژه‌های مجازی‌سازی و زیرساخت‌های شبکه در پروژه‌های ملی آماده ارائه خدمات در خصوص ایجاد ابر خصوصی برای سازمان‌ها می‌باشند. این خدمات در چارچوب مشاوره، طراحی، تامین تجهیزات، پیاده سازی و پشتیبانی می‌باشد.

مزایای اصلی رایانش ابری 

           سرعت دسترسی به منابع
           کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای
           عدم وابستگی به سخت‌افزار و مکان
           قابلیت اطمینان
           قابلیت اندازه‌گیری
           امنیت
           نگهداری